תמונה מס’ :7 גדר חלוקת קרקעות במורד הר גריזים. במקרה זה הגדר היא חלק ממערכת גדולה של חלוקת קרקעות. צילם ד”ר א’ וויס.