תמונה מס’ :6 טראסות באזור ראש העין. צילם א’ גרוזלני.