תמונה מס’ 4א: חצר מבנה F במירון כפי שנראית היום (מוזנחת). נראית החצר המרוצפת, חלק מהפתח לאחד החדרים, האצטבה שעליה הונחו כלים ונעשו עבודות הבית, ולידה תנור שפורק. צילם א’ איטלי.