תמונה מס’ :4 חצר השותפים בכורזין. חצר גדולה בין שני מבני חצר גדולים בכורזין. צילמה ד’ ספראי.