תמונה מס’ :2 פיטס לשימור יין. מוצג במוזאון אפרודיסיאס בתורכיה. צילמה ד’ ספראי.