תמונה מס’ :1 מערכת מחרשות שנמצאה ליד חורבת שער העמקים. מתוך סגל, שער העמקים.