איור מס’ 10א: מבנה נדיר ליד חורבת בעינא בשפלת לוד שעומד על תלו עד הגג. המבנה מקורה בקורות אבן גדולות שביניהן הונחו ענפים מהודקים (טרם פורסם).