איור מס’ :8 זרייה לרוח בכפר המסורתי. הפעולה נעשית לאחר הדיש. צילם י’ בן יעקב בהר חברון.