איור מס’ :7 היישוב היהודי בדרום הר חברון. רוב היישובים המסומנים הם מהמאה הרביעית ואילך. דיר עזיז מצויה מדרום ליישוב 22 ואיננה מסומנת במספר משום שאיננה מאותה תקופה כמו יתר היישובים.