איור מס’ 6א: פסל אלילי של אחד האלים, מדומה לרועה. הרועה נושא כבשה ומצויד כרועה סכמתי בתרמיל הרועה. המוזאון הלאומי רומא.