איור מס’ :6 לבן ואשתו מקבלים את פני יעקב הבא עם הצאן. ציור פסיפס בכנסיית מריה הגדולה ברומי. שימו לב למלווה שבידו מקל. כך מתאר לעצמו האמן רועה טיפוסי.