איור מס’ :5 מאפייה גדולה, תחריט על קברו של אופה ברומא. מצוי במוזאון הלאומי ברומא.