איור מס’ :4 אדון מחלק כיכרות לחם לאריסים או עבדים, תחריט שיש, מוזאון הוותיקן ברומא. צילמה ד’ ספראי.