איור מס’ ‭:3‬ חיטה תרבותית. מתוך אתר צמחי ארץ ישראל של פרופ’ א’ דנין, באדיבות המחבר.