איור מס’ ‭:2‬ מצבור גרעינים מנחל יתיר, בית חווה שחרב במרד בר כוכבא. המצבור מייצג מחסן מזון של אזור דרום הר חברון. א. תכנית האתר. מתוך קלונר, ע’ וטפר, י’ )עורכים‭,)‬ מערכות המסתור בשפלת יהודה, תל אביב, ‭,1987‬ עמ’ ‭.155‬