פרק ראשון

פרקנו כולל משניות משני סוגים . האחד הוא משניות מסכמות המציגות תמונה כוללת ( משניות א , ב , ג , ד , ט ) . גוש המשניות שבאמצע , ה - ח , עוסק בחובת חלה בסוגי עיסה שונים . משנה א כתב - יד קופמן דפוס נפולי חמשה דברים חייבין בחלה : החטים , והשעורים , והכוסמים , ושבולת שועל , ושיפון . הרי אלו חייבין בחלה , ומצטרפין זה עם זה , ואסורין בחדש מלפני הפסח , ומלקצו ‘ מלפני העומר , ואם השרישו קודם לעומר העומר מתירן , ואם לאו אסורין עד שיבא העומר הבא . חמשה דברים – המשנה פותחת בפתיחה מספרית , כלל מספרי שאחריו יבוא הפירוט . פרקים רבים מתחילים בפתיחות מספריות , וכן משניות רבות . הפתיחה המספרית הייתה חשובה לקדמונינו , משום שהם זכרו את המשניות בעל פה והמספרים היו כלי עזר חשוב ביותר לזיכרון . ייתכן גם שהייתה פעם משנה קדומה שרבות ממשניותיה היו סדורות בצורה מספרית , או לחילופין הייתה זו שיטת עריכה , אולי של בית מדרש מסוים , אך לאו דווקא שיטת עריכה קדומה . ואכן , למשניות המספריות אופי מסכם של כלל , ועל כן סביר יותר שזו שיטה מאוחרת . אנו בחנו את שאלת המשניות הספורות בכלל ( והמשניות הספורות שבראשי פרקים בפרט ) ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ