איור מס' ‭:1‬ האופה מטנגרה. בובת חרס של אופה לחם. בטנגרה שביוון מקובל היה להכין מודלים כאלה. המודל מוצג כיום במוזאון הלובר בפריס.