משנת ארץ ישראל

משנת ארץ ישראל מסכת חלה ( זרעים ט ) עם מבוא ופירוש מאת שמואל ספראי וזאב ספראי בהשתתפות חנה ספראי משנת ארץ ישראל מסכת חלה סדר זרעים ט עם מבוא ופירוש היסטורי חברתי מאת שמואל ספראי וזאב ספראי בהשתתפות חנה ספראי טקסט על פי כתב יד קופמן ודפוס נפולי הוצאת אוניברסיטת בר - אילן מכללת ליפשיץ הספר יצא לאור בסיוע מרכז יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה שליד אוניברסיטת בר -אילן ד " ר דוד וימימה יסלזון הקתדרה על שם א ' וצ ' מוסקוביץ במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין זוס באוניברסיטת בר -אילן עורך הלשון : דן הלוי עיצוב העטיפה : עדי עיצובים , קבוצת יבנה תמונת העטיפה : קטע פסיפס מבית כנסת במעון , ובו חלה מאורכת המצויה בסלסלה , צילמה ע ' אביטל ליצירת קשר ברשת , חפשו בגוגל : " משנת ארץ ישראל ספראי"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ