פרק אחד עשר פרשנות לתפילת העמידה

קוטב ההתגלות הכאוטי נחשף רק לאחר חוויית הכיבוש המדעי של היקום , המקבילה לחוויה הקוסמית . הכתוב שהרי״ד הציג כמוטו ל׳וביקשתם משם׳ הוא ׳כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׳ ) תהלים מב , ב ( . בתחילת ׳וביקשתם משם׳ תיאר הרי״ד את יחסי הרעיה והדוד שבשיר השירים , ואלה פותחים בבקשת הרעיה את דודה . ׳כמהה השולמית , שזופת שמש , אל בחיר לבבה׳ . אף בפירוש לתפילה פתח הרי״ד בראשוניות של תודעת האהבה והקרבה . החוויה הדתית פותחת בקוטב הכמיהה והכיסופים . יתר על כן : הרי״ד שלל את האימה כנקודת מוצא של החוויה . ׳אין אדם מתחיל בגישת חרדה , כי אם בקירוב של אהבה על ידי שירת ההימנון על הפלא של מעשה בראשית׳ . רתיעה אמנם מיד בהמשך הציג הרי״ד עמדה מנוגדת לחלוטין בשאלת נקודת המוצא של החוויה . והפעם הראשוניות איננה הכמיהה והאהבה אלא חוויית ההתכנסות העצמית והאלם לנוכח האלוהות , והטקסט המתפרש הוא הפתיחה לתפילת העמידה . המתפלל מבקש מהקב״ה שיסייע לו להתפלל ) ׳ה׳ שפתי תפתח׳ ( . פרשני הסידור ראו בפתיח ביטוי של חוסר שלמות ושל תחושת החטא . השאלה הנשאלת מבין השורות היא , מדוע יש צורך בהקדמת כתוב לטקסט קנוני שנתייסד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן