סיכום ביניים: ׳עבודה שבלב׳ כהתמודדות תודעתית

׳עבודה שבלב׳ הוא חיבור המשקף נאמנה את דמותו של הרי״ד . חלקו הראשון חושף את הממד הפילוסופי , שאותו רכש בלימודיו האקדמאיים ובקריאתו השוקקת . חלק זה מיישם מתודות המשמשות את הפנומנולוגיה של הדת על התפילה , דהיינו תפילת העמידה . חלקו השני של ׳עבודה שבלב׳ משקף את בכורתו של הממד השכלתני והאנליטי , שאותו רכש מאבותיו , הלמדנים בני משפחת סולובייצ׳יק . חלק זה מיישם מתודות מתחום הפנומנולוגיה של הדת על קריאת שמע . הקו התבוני מתמזג בחקר התודעה . התפילה , ה׳עמידה׳ , משקפת בדרך כלל את סערת הנפש של התודעה הדתית . קריאת שמע מבטאת את הממד האינטלקטואלי והדוגמטי העצור והמפוכח . וכרגיל , זרמים ותתי זרמים רוחשים מתחת לפני השטח , והתוצאה היא אחדות דיאלקטית , לפעמים מאולצת , של ניגודים . גם ניתוח שכלתני רווי בממדים תודעתיים מחלחלים , וגם ניתוח חווייתי רוחש גישות אינטלקטואליסטיות מובהקות . התפילה שאבה מהרי״ד את מלוא מאמציו היצירתיים . הנושא האמתי המעסיק את הרי״ד ב׳עבודה שבלב׳ הוא מבנה התודעה הדתית . חיבור זה הוא לטעמי כתב פנומנולוגי מרתק , שבו קיפל הרי״ד שכבות על שכבות של ניתוחים תודעתיים . חלקם תואמים את כתבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן