פרק שישי דיאלקטיקה תודעתית: בין קריאת שמע לתפילה

כבר הזכרנו את העובדה , ש׳עבודה שבלב׳ בנוי לפי עדות עורכו משתי חטיבות ) פרקים א - ה , ו - ט ( . בפרקי החטיבה השנייה עומדות במוקד הדיון ההבחנה בין קריאת שמע לתפילה ופרשנות לקריאת שמע ולברכותיה . בחטיבה זו מיתן הרי״ד מבחינה מסוימת את תפיסת התודעה הדתית שלו . הווי אומר , כניסתה של קריאת שמע לדיון שינתה את הפרספקטיבה של הרי״ד ביחס לתודעת התפילה בכללה . לו לא הייתה כאן הצהרה על העריכה ) החלוקה לשתי החטיבות ( הייתי סבור , שהרי״ד נרתע במידת מה מהמודל הסוער שהציב בחטיבה הראשונה , ועל כן ביקש למתן אותו בשנייה . נבחן אפוא את תרומתה של קריאת שמע להכרת המבנה והתהליכים של תודעת התפילה . ( א ) בין קריאת שמע לתפילה הזיקה של תפילה לאמונה ולביטחון באל היא מובנת מאליה . מבחינה אינטואיטיבית אדם מתפלל כי הוא מאמין שתפילתו מותירה רושם מסוים על האלוהות . תודעת התפילה מניחה אל מגיב ונענה לצרכים . קריאת שמע איננה פנייה לאלוהות , אלא הצהרה של אמונה בה . במידה רבה משקפת קריאת שמע תודעה ד וֹ גמטית . קריאת שמע היא ביטוי של אמונה , בעוד שהעמידה היא ביטוי של בקשה . כידוע , קריאת שמע נאמרה כבר בידי הכוהנים בבית השני ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן