פרק שני תודעת התפילה: קווי מתאר

חמשת הפרקים הראשונים של ׳עבודה שבלב׳ מציעים דיון מרוכז בתודעת התפילה . הרי״ד הגדיר את תודעת התפילה , עמד על ייחודיותה ופרט לפרטי פרטים את תהליכי התגבשותה . בדיונים שלהלן ננתח את התפיסה הפנומנולוגית הדתית של התפילה כפי שהתגבשה ב׳עבודה שבלב׳ ונעמוד על הדגמים של התודעה הדתית שעולים מן התפילה או שיש להם זיקה אליה . הפרק הראשון של ׳עבודה שבלב׳ מציע בעיקרו דיון של סיווג ומיון . דיון זה ממקם את התפילה בבחינת אקט תודעתי חשוב במסגרת הביטויים השונים של התודעה הדתית . כהכנה לדיון זה הציע הרב יוסף דוב סולובייצ׳יק שורה של תובנות כלליות על מעמדה של התפילה ועל הדרכים המתודולוגיות שבהן משחזרים את הממדים הסובייקטיביים הסוערים הכרוכים בה . אחד מהממדים הללו קובע מקום לעצמו , והוא הדיאלוג . נפתח אפוא בהערות כלליות על מקומה של התפילה בעבודת האלוהים , ונפנה משם לניתוח מעמדה התודעתי . נסיים בתפיסה הדיאלוגית של התפילה . ( א ) אובייקטיביזציה : ( 1 ) שכבות התודעה הפתיחה לפרק הראשון של ׳עבודה שבלב׳ , העוסקת במעמדה של התפילה , עומדת ברשות עצמה . היא איננה אופיינית לסגנון הדיונים של חמשת הפרקים הראשונים . כדמות רא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן