הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק התפילה כחוויה

התפילה כחוויה דב שוורץ הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ׳יק כרך ג התפילה כחוויה דב שוורץ הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ׳יק כרך ג תפילה כחוויה הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן OVD CHwARTZS The Philosophy of Rabbi J . B . Soloveitchik Vol . III Prayer as Experience הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה ע״ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב סולובייצ׳יק Stiftung Irene Bollag Herzheimer , Basel מסת״ב -978 965 - 226 - 466 - 4 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו״ל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן