רחצה בים ומנוחה, ארסרף באדיבות מוזיאון המלחמה חבריטי בלונדון