חיילים הרדים ר^רסטרלים ביפו עוסקים בהנחת מסילת ברזל