יהודים וערבים פוקדים אה הסראיה ב א ריב ר ה מוזיאון הםלחמה בלונדון