חיילי ^,75"' Division נכנסים ליפו בציוד מלא כולל אמבולנס "מודרני"