איור ;3 תצלום אווירי של באר שבע מה־,1.11.1917 ירם לאחר כיבוש העיר על ידי הבריטים