איור :1 תצלום אווירי של אזור ביר סלאם אבו רקייק (צפונית לבבטימ של היום) מה ־ 51.10.1917 שעה .15:05 פרשים 1חרתרוים נר»ים בתנועה לעכר תל א־סבע (תל באר שבע)