איור ז תצלום אווירי של אזור ואדי ערערה ברול עררער) מה־31,10,19ו7 שעה 5:00ו לערך. מימין לאמצע התמונה נראים טורי הפרשים האוסטרלים בתנועה צפונה