טקס בכיה הקברות כרמלה בהשתתפות ותיקי המלחמה ובני המאחרת שהגיעו במיוחד מחר"ל