אבריהם של ילדים, בני 71/yj/ c השלטון הבריטי בארץ בתקופת המנדט