אנדרטה לחיילים מוסלמים הרדים, ושרידיהם היעכרד מרילהלמה הארוכה