למעלה ו קברים ממלחמת העולם השנייה וצלב ההקרבה ברקע למעלה משמאל: אויבים ממלתכלח העולם הראשונה. אנגלי וגרמני. שנקברו זה לער זה למטה ctwco ת חלקת החללים הצרפתים ממלחמה העולם הראשונה