חלקת חללי מלחמת העולם השנייה. בחזית התמונה קברו של החייל היהודי קאייפר מעבא יוון