ההסתערות בעקבות הכדורגל בקרב על הסום, מימין; הכדורגל מהקרב על הסרם