למעלה: עיטור צלב ויקטוריה (מימין); תבליט צלב ויקטוריה כפי שהר* מופיע על מצבות הנופלים שזכו בו (משמאל)