הכדור והעיטור צלבי ויקטוריה בארץ ישראל

'VUIH D / Y 7 n / צלב ויקטוריה צלב ויקטוריה הוא העיטור הצבאי הגברה ביותר המוענק לאנשי בוהות הביטחון הבריטים וחבר העמים הבריטי \ העיטור מוענק על ידי בית המלוכה בארמון בקינגהם בלונדון עבור " גבורה עילאית , תחת אש , לכל אדם בשירות צבאי ובכל דרגה , ללא הבדל מוצא ומעמדי / לראשונה הוענק העיטור על ידי המלכה ויקטוריה ב 856 ו עבור מעשי גבורה שנעשו במלחמת קרים שברוסיה , שהייתה הראשונה בהיסטוריה עם כיסוי עיתונאי מודרני . עיתונאים בריטים דיווחו ממנה על קרבות ועל מעשי גבורה רבים , שלדעתם לא זכו להוקרה ראייה . עד אז לא הייתה קיימת בממלכה המאוחרת שיטה אחירה ומוסכמת להענקת עיטורי גבורה צבאיים , הוענקו אמנם עיטורים שונים , אך הם היו מעין מחורת קידום לא רשמיות , שהוענקו על ידי המפקדים הישירים , ובדרך כלל רק לחיילים ולקצינים זוטרים בדרגי השדה . דיווחי העיתונאים ולחץ ציבורי להעניק עיטורים מלכותיים נשאו פרי , וב 856 ו ניתן על ידי המלכה ויקטוריה צו מלכותי להענקת עיטור , עבור " מעשה בבררה יוצא דופן , הקרבה עצמית תחת אש ודבקות בלתי מתפשרת במשימה " . העיטור נקרא 4 על שמה של המלכה ; " צלב ויקטוריה ' / הצו נכנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל