חיילים ניר זילנדים במחצבה בחורבת חסיף. צילום ממלחמת העולם הראשונה