קידוח מים בורידי עזה. שים לב לשפך האדמה ששרד סביב מרכז הקידוח