צילום אורלר של ר^רי עזה ותל גימה מינואר 1945 ביריבות מפ"י (עילום נ7ס' 5099)