תותח הוכיצר תורכי 105 מ"מ מרדל ,1909/1698 ליר תל הררר (הרירה)