.17 טקס הסירם של *יררע שחזור ההסתערות הרכובה ליד הגשר התורכי בבאר שבע (7םם,2סו,ו3)