וו. שלט המספר את סיפור רצפת הפסיפס המקורית שהתגלתה כפארק *שכול (נמצאת כיום as.Of.ftS המלחמה האוסטרלי בקנברה}2s.1o.zo07