.5 פרש אוסטרלי על עידרו המלא. תג הזרוע (בשחור לבן) הוא של הבריגדה הרביעית (פארק אשכול) 27.10.2007