.3 שיירה הרוכבים מפארק אשכול (שלאלה) לפארק גולדה ןביר עסלוג') 27,10.2007