.2 שיירת הרוכבים ננחל הבשור. ברקע קלבוץ <*ורים (27,10,2007)