מאה שנים לקו הגבול בין ישראל למצרים

גדו \ ון ביגר pu / ion בארקטרבר 2006 מלאו מאה שנים להתוויית קו הגבול הראשון של ארץ ישראל ומצרים . הקו , שהתווה להלכה בין מחוזות של האימפריה העות 'מאנית שהיו בשליטה בריטית ( סיני ) לבין מחוזות עותימאניים אחרים ( ירושלים וחיגיז ) , הפך ברבות השנים להיות קר הגבול הבינלאומי בין ישראל ומצרים וזאת בעקבות הסכם השלום שנחתם בין המדינות בשנה . 1979 תהליכים שונים עיצבו את קר הגבול והשפיעו על מיקומו . ראש וראשון היה משה בררר שגולל במאמריו ובספרו את ההיבט הגארגרפי בקביעת קן הגבול . 2 לפניו עסק בכך אוריאל הד שהתמקד בהיבט המדיני סביב משבר . 1906 גבי ררבורג 4 5 הוסיף את הממד המדיני הבינלאומי באירוע 7 ה ואילו יורם דיבשטיין עסק בהיבט המשפטי של קביעת קו הגבול הנזכר . נסקור בקצרה את התהליך מאז ראשית המאה העשרים רעד ימינו , תוך ניסיון לבחון את משמעותו והשפעותיו האפשרירה על התוויית שאר גבולותיה של מדינת ישראל , שלבים בהתוויית הגבול אף שהדיון עוסק בפרק זמן קצר , במונחים של שינויים בגבולות של מדינות , הרי קו גבול זה התפתח בתשעה שלבים שונים . א , קביעת קו בין האימפריה העותימאנית למוחמד עלי ממצרים , 1840 ב , קו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל