גנרל שובל על סוסו באדיבות מוזיאון המלחמה בקנברה, אוסטרליה