טור הרוכבים האוסטרלים ערלה לירושלים כשדיברת מתיכון המלחמה בקנברה, אוסטרליה